Go to Top

Totalentreprise nybygg

Utført arbeidet som totalentreprise.
Dvs. alle bygningsmessige arbeider inkl. tekn. tegning, maling, mur og betongarbeider.
Byggetid ca. 6 md. (feb.- aug, 2011).
Bygd etter TEK 10 med balansert ventilasjon, strømstyring, vannbåren varme og luft til vann varmepumpe.